Skip to main content

• Neden Organik? •

Dünyada hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak tarım ürünlerine olan talebin yoğunluğu, son yıllarda yüksek verimi öncelikli hale getirmiştir. Bunun için kimyasal tarım ilaçları, genetiği değiştirilmiş tohumlar ve hormonlar; ekolojik denge ve ürün kalitesindeki sağlık kriterlerini ikinci plana atarak tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun sonucu olarak da gerek bitkisel gerekse hayvansal üretim, çevreye, hayvan ve insan sağlığına zarar vermeye başlamıştır.

Konvansiyonel tarımdan farklı olarak organik tarımda ürün yetiştirilmesinden ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar hiçbir işlemde, kimyasal madde veya tarım ilacı kullanılmaz.

Ayrıca organik üretim yapılacak arazinin; işlek anayollardan, ağır sanayi tesislerinden, maden işletmelerinden kentsel atıkların toplu olarak bırakıldığı alanlardan, kirletici atıklar içeren akarsu ve yeraltı sularından etkilenmeyecek bir mesafede olması gerekir. Üreticiler, bütün bu kriterleri sağladığı takdirde organik sertifikası alabilirler.

Organik tarım yalnızca gıda üretim yöntemi olarak görülmemelidir. Aynı zamanda organik tarım, toprağın ve biyolojik çeşitliliğin korunması, yüzyıllar içerisinde oluşan kültür mirasının devamı, doğal ve toplumsal dengelerin gözetilmesi açısından da destekleyici bir unsur olarak görülmelidir.

• Bir ürünün organik olduğunu nasıl anlarım? •

Bir ürünün organik ürün olup olmadığını keserek, koklayarak, dokunarak tadına bakarak vb. fiziksel yöntemler ile maalesef anlayamıyoruz. Tüketici için garanti ürüne ait olan sertifikasıdır. Organik bir ürün aldığınızda organik tarım logosunu, sertifikasyon kuruluşunun logosunu, dilerseniz sertifika numarasını kontrol edebilirsiniz.

• Organik Tarımda Kullanılan Tohumun Özellikleri Nelerdir? •

Organik tarımda, ilaçsız ve GDO’suz tohum kullanımı zorunluluktur. Üreticiler organik sertifikalı tohum kullanmak zorundadır. Çiftliğimizdeki tüm tarım ürünleri, nesiller boyunca ailemizin edindiği atalık tohumlardan ve çeşitli tohum takas şenliklerinden elde edilen tamamen organik tohumlardan üretilmektedir.

• Organik Ürünlerin, Doğal ve Ekolojik Ürünlerden Farkı Ne? •

Doğal ürün olarak adlandırılan gıdaların resmi veya genel bir tanımı, kriteri standardı ve yönetmeliği bulunmuyor. Bu nedenle “doğal” kavramı kişiden kişiye bile farklılık gösterebilir. Doğal ürünler, organik ürünler gibi belirli standarda ve kontrol sertifikasına tabi olmadıkları için hangi koşullarda nasıl denetlendiğine dair tüketiciye garanti veremez. Köyde yerel bir üreticinin ürettiği ürünler gerçekten doğal olabileceği gibi, üretici istemeden de olsa GDO’lu tohumdan kimyasal gübre veya ilaç kullanmış olabilir ve bunların hiçbir denetimi olmadığı için yine de doğal veya ekolojik ürün olarak satışı yapılabilir.

Organik ürünlerin talep görmesi ve bunun bir maddi değer oluşturması, uzun vadede üreticilerin de yanlış alışkanlıklarını değiştirerek, tohum mirasımızı ve toprağımızı koruyan organik ürünlerin yetiştirilmesinin yaygınlaşmasını sağlayacaktır.

• Organik Ürünleri Kimler Denetliyor? •

Organik tarım faaliyetleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Daire Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Bakanlık ve Kontrol ve Sertifikasyon (KSK) yetkisini 31 farklı yerli ve yabancı kuruluşa devretmiş durumda. Yetkilendirilmiş bu kuruluşlar ve üreticiler organik tarım ile ilgili tüm faaliyetlerini “Organik Tarım Esasları ve Uygulanmasına Yönetmelik” e göre yapıyor.

Bu kuruluşlar da belirli dönemlerde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından denetleniyor. Biz çiftlik olarak “Anadolu Organik” tarafından sertifikalandırılıyoruz ve yıl içerisinde iki defa bu kurum tarafından denetleniyoruz. Ayrıca sene içinde üreteceğimiz organik ürünlerin tamamı da baştan belirlenerek sisteme kayıt ediliyor.

• Siz de... •

• Toprak erozyonunu önlemek,
• Su kalitesini korumak,
• Gereksiz enerji tüketiminin önüne geçmek,
• Kimyasalların olumsuz etkilerinden korunmak,
• Daha nitelikli ürün elde etmek,
• Gelecek nesilleri ve ekosistemi korumak

için,

için tarım politikalarını takip ederek, mümkün olduğunca organik ürün tüketebilirsiniz.

Sepetim